RSS 
  
Парчета Арт - Начало - QR Code Friendly

От архива

За проекта

Парчета @рт е съвместен проект на Регионална библиотека „П.К.Яворов”Бургаска художествена галерия „ Петко Задгорски”, НЧ „ Просвета 1888” – гр. Поморие и НЧ”Отец Паисий1896” – гр. Созопол. Целта на проекта е да представи в интернет  част от специалните колекции на организациите. Публикуването  им в самостоятелен уебсайт прави възможно ползването им като част от световното културно наследство. Дигитализират се  музикални и художествени произведения, пощенски картички, документални филми. Основен критерий при подбора на документите е тяхното местно и национално културно значение.

Проектът е насочен е към хора с професионални или лични интереси в областта на изкуството, хора извън ареалите на града, трудноподвижни хора, към други библиотеки, културни и образователни институции и НПО.

Създаването на свободна платформа   дава възможност потребителите да получат необходимата информация за документи,  съхранявани във  фондовете на партньорите по проекта .

С реализирането на „ Парчета @рт”се създава нова е –услуга : е – библиотека, която представя части от колекции, извън библиотечното пространство, в реално и удобно за всеки потребител време. Библиотеките осъществяват пълно „ отваряне” и достъпност на своите колекции за максимално широк кръг от потребители. Улеснява се достъпа до произведения на изкуството с ограничителен режим на ползване и се предпазват оригиналите от похабяване

Чрез„ Парчета @рт” се популяризира местното културно наследство. Създава се уникална, богата и жива панорама на културното наследство по Южното Черноморие.

Проектът е отворен и за други културни институции, които разполагат с уникални експонати.

 

Нов партньор, включен в продължението на проектните дейности е Общинско радио Бургас. Радиото представя своята богата колекция от грамофонни плочи.

Проектът е допълнен с картини от лични колекции.