RSS 
  

От архива

ИЛИЕВ, Константин. Ариозо на отец Гаврил из оп. "Боянският майстор"

ИЛИЕВ, Константин. Ариозо на отец Гаврил из оп. "Боянският майстор"
   

Диригент: Руслан Райчев

Изпълнява: Никола Гюзелев

Характеристики

 

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: 0353

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II 71

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението