RSS 
  

От архива

АНЧЕВА, Лалка. Залез

АНЧЕВА, Лалка. Залез
   

Материал:  платно 

Техника: м.б

Размер: 51 Х 70 см

От фонда на: БХГ „Петко Задгорски"

 

 

Характеристики