RSS 
  

От архива

ДИОНИСИЕВ, Дионисий. Бурно море

ДИОНИСИЕВ, Дионисий. Бурно море
   

Материал:  фазер 

Техника: м.б

Размер: 68  Х 85 см

От фонда на: БХГ „Петко Задгорски”

 

Характеристики