RSS 
  

От архива

ЕВГЕНИЕВ, Тодор . Алея за двама

ЕВГЕНИЕВ, Тодор . Алея за двама
   

Материал:  фазер 

Техника: м.б

Размер: 80  Х 68 см

От фонда на: БХГ „Петко Задгорски”

Характеристики