RSS 
  

От архива

АНЧЕВА, Лалка. Очакване

АНЧЕВА, Лалка. Очакване
   

Година: 1972

Материал: фазер

Техника: м.б

Размер: 140 Х 85 см

От фонда на: БХГ „ Петко Задгорски

 

Характеристики