RSS 
  

От архива

ГЬОНЕВ, Георги. Знамение

ГЬОНЕВ, Георги. Знамение
   

Материал: камък

Размер: hX42 см.

От фонда на: БХГ „ Петко Задгорски”

Характеристики