RSS 
  

От архива

ДЕНЕВА, Дешка. Търново

ДЕНЕВА, Дешка. Търново
   

Година: 2007 

Материал: хартия

Техника: туш

Размер: 20 Х 28 см

От фонда на: Регионална библиотека ”П.К. Яворов”

Характеристики