RSS 
  

От архива

ЕВГЕНИЕВ, Тодор. Портрет

ЕВГЕНИЕВ, Тодор. Портрет
   

Материал:  платно 

Техника: м.б

Размер: 60 Х 70 см

От фонда на: БХГ „Петко Задгорски”

Характеристики