RSS 
  

От архива

АЛЕКСИЕВА, Мария. Обезличаване

АЛЕКСИЕВА, Мария. Обезличаване
   

Година: 2011 

Материал: хартия

Техника: туш

Размер: 60 X 90 см

От фонда на: Регионална библиотека “П.К.Яворов”

Характеристики