RSS 
  

От архива

ДАНЕВА, Ваня. Портрет на Владимир Димитров-Майстора

ДАНЕВА, Ваня. Портрет на Владимир Димитров-Майстора
   

Година: 2000 

Материал: платно

Техника: м.б.

Размер: 68 Х 58 см

От фонда на: Регионална библиотека ”П.К. Яворов”

Характеристики