RSS 
  

От архива

АНТОНОВА, Ана. Exlibris Библиотека “П.К.Яворов”

АНТОНОВА, Ана. Exlibris Библиотека “П.К.Яворов”
   

Година: 2006

Материал: хартия

Техника: инталио

Размер: 10 Х 13см

От фонда на: Регионална библиотека “П.К.Яворов” 

Характеристики