RSS 
  

От архива

Картини

Категорията съдържа дигитални копия на картини от колекциите на участниците в проекта.

Всяка картина е придружена с информация за автор, заглавие, година на създаване, материал, техника и притежание.

Бутонът „Преглед” вдясно позволява да се види изображението в по-голям размер. При кликване върху автор и заглавие се отваря нов прозорец, в който може да се разгледа уголемената картина.Това дава възможност за по-задълбочен поглед  върху най-малките детайли от нея.

Година: 1987 

Материал:   фазер

Техника: м.б.

Размер: 54 Х 46 см

От фонда на: БХГ „ Петко Задгорски”

 

повече за автора: http://www.artsburgas.com/georgidinev.html

 

Година: 2001 

Материал: хартия

Техника: лито

Размер: 29 Х 39 см

От фонда на: Регионална библиотека”П.К. Яворов”

 

повече за автора: http://www.artsburgas.com/georgidinev.html

 

Година: 1989 

Техника: гваш

Размер: 50 Х 69 см

От фонда на: БХГ „ Петко Задгорски”

 

повече за автора: http://www.artsburgas.com/georgidinev.html

 

 

 

 

 

Година: 1994

Материал:   платно

Техника: м.б

Размер: 89 Х 100 см

От фонда на: БХГ „ Петко Задгорски”

 

Материал:  фазер 

Техника: м.б

Размер: 68  Х 85 см

От фонда на: БХГ „Петко Задгорски”

 

 

Година: 1972

Материал: хартия

Техника: литография

Размер: 65 Х 41 см

От фонда на: БХГ „Петко Задгорски”

 

 

Година: 2006

Материал: хартия

Размер: 9 Х 12см

От фонда на: Регионална библиотека “П.К.Яворов” 

 

Материал:  фазер 

Техника: м.б

Размер: 80  Х 68 см

От фонда на: БХГ „Петко Задгорски”

 

Година: 1978 

Материал:платно

Техника: м.б.

Размер: 80 Х 90 см

От фонда на: БХГ „Петко Задгорски”

 

 
 

Материал:  платно 

Техника: м.б

Размер: 60 Х 70 см

От фонда на: БХГ „Петко Задгорски”