RSS 
  

Спомени от Бургас


  • Бургас - ул.Александровска

  • Бургас - Морските бани - гледка от пристанището

  • гр. Бургас - ул. Фердинандова

  • Поздрав от Созопол - как се приготвя чироз

  • Бургас - Общината

  • Бургас - Гарата

  • Бургас - Морските бани

  • Бургас - Морското казино

  • Бургас - ул. Александровска

Бургас. Изгрев слънце = Bourgass. Level du sola

Бургас. Изгрев слънце = Bourgass. Level du sola
   

 

Бургаският мост при изгрев слънце

 

 
Характеристики

Издател: ДП Българска фотография

Формат/Вид: черно-бяла; 14,2/8,9 см

Година на фотографията: 1962

Из колекцията на РБ „П. К. Яворов” – Бургас

(Албум на Еленко Жечков)

73

На гърба на фотографията текст на бълг. език - поздрав до приятел. Дата на пощенското клеймо - 14. 07. 1962 г.