RSS 
  

От архива

Читалище „Отец Паисий-1896”

Читалище „Отец Паисий-1896” е основна културно- образователна институция в гр. Созопол. Читалището развива богата културно- просветна, библиотечно- библиографска и художествено-творческа дейност. Фондът на библиотеката наброява над 40 000тома литература. Поддържат се електронен каталог и електронна картотека.

Прочети още: Читалище „Отец Паисий-1896”