RSS 
  

От архива

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо. Концерт за пиано и оркестър No.3

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо. Концерт за пиано и оркестър No.3
   

Диригент: Васил Стефанов

Изпълнява: Панчо Владигеров с ДРО

Характеристики

 

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: 0180

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура: Ф II 68

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението