RSS 
  

От архива

ГОЛЕМИНОВ, Марин. Ария из операта „Ивайло”

ГОЛЕМИНОВ, Марин. Ария из операта „Ивайло”
   

Изпълнява: Павел Герджиков – бас, с ОСНО

Характеристики

 

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: 0374

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II 57

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението