RSS 
  

От архива

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо. Ария из операта „Цар Калоян”

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо. Ария из операта „Цар Калоян”
   

Изпълнява: С. Петрова – сопран, със СОБРТ

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: 0374

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура: Ф II 57

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението

Бележки