RSS 
  

От архива

ЗЛАТЕВ-ЧЕРКИН, Георги. Ария на Елена из оперетата "Бунтовна песен"

ЗЛАТЕВ-ЧЕРКИН, Георги. Ария на Елена из оперетата "Бунтовна песен"
   

Текст : П.Спасов

Диригент: Н. Недялков

Изпълнява: Л.Кошлукова

Характеристики

 

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВРА 1166

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура: Ф II 337

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението