RSS 
  

От архива

КАРАСТОЯНОВ, Асен. Ария на Лиляна из оперетата "Българи от старо време"

КАРАСТОЯНОВ, Асен. Ария на Лиляна из оперетата "Българи от старо време"
   

Либрето: Коста Райнов

Диригент:  Д. Недялков

Изпълнява: Д. Попова 

Характеристики

 

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН:  ВРА 1166

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II 337

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението