RSS 
  

От архива

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо. Четири пиеси за струнен оркестър : 1. Прелюд; 2. Интермедия; 3. Приспивна песен; 4. За любовта

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо. Четири пиеси за струнен оркестър : 1. Прелюд; 2. Интермедия; 3. Приспивна песен; 4. За любовта
   

Диригент: Панчо Владигеров

Изпълнява: Български камерен оркестър

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВСА 2017

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура: Ф II 1739

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението