RSS 
  

От архива

КОСЕВ, Атанас. Симфония 1300

КОСЕВ, Атанас. Симфония 1300
   

Диригент: Васил Казанджиев

Изпълнява: СОБР

Характеристики

 

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВСА 10564

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура: Ф II 2302

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас