RSS 
  

От архива

КУТЕВ, Филип. Сакарска сюита III, IV част

КУТЕВ, Филип. Сакарска сюита III, IV част
   

Диригент: Сашо Михайлов

Изпълнява: Софийски духов оркестър

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВСА 10688

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура: Ф II 2688

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението