RSS 
  

От архива

БОРИСОВ, Лилчо. Концерт за оркестър "Софийски сцени"

БОРИСОВ, Лилчо. Концерт за оркестър "Софийски сцени"
   

Диригент: Сашо Михайлов

Изпълнява: Софийски духов оркестър

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВСА 10688

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II2688

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас