RSS 
  

От архива

ГОЛЕМИНОВ, Марин. Соната за соло цигулка - 1. Балада; 2. Скоропоговорка; 3. Момини жалби; 4. Гъдуларско

ГОЛЕМИНОВ, Марин. Соната за соло цигулка - 1. Балада; 2. Скоропоговорка; 3. Момини жалби; 4. Гъдуларско
   

Диригент: Камен Големинов

Изпълнява: Недялка Симеонова – цигулка,Оперно-симфоничен оркестър на Българското радио

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВКА 10990

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II 3026

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението