RSS 
  

От архива

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо. Легенда за езерото : Първа сюита из балета...

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо. Легенда за езерото : Първа сюита из балета...
   

Текст: Иван Генов, Нина Анисимова

Диригент: Панчо Владигеров

Изпълнява: СОБРТ

Характеристики

 

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: 0197

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см 

Сигнатура:  Ф II 59

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението