RSS 
  

От архива

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо. Български танц Оп.23 No.7 за две цигулки и пиано

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо. Български танц Оп.23 No.7 за две цигулки и пиано
   

Изпълнява: Цигулково дуо Ангел Станков и Йосиф Радионов, съпр. Теодора Несторова - пиано

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВКА 11268

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II 3518

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението