RSS 
  

От архива

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо.Стари дядо стадо пасе

ВЛАДИГЕРОВ, Панчо.Стари дядо стадо пасе
   

Изпълнява: Сабин Марков - баритон, съпр. Цв. Петрова - пиано

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВОА 1086

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., моно ; 30 см

Сигнатура:  Ф II200

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението