RSS 
  

От архива

НЕНОВ, Димитър. Концерт за пиано и голям оркестър

НЕНОВ, Димитър. Концерт за пиано и голям оркестър
   

Диригент: Алипи Найденов

Изпълнява: Антон Диков – пиано, Русенска държавна филхармония

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВСА 10899

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II 3457

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението