RSS 
  

От архива

ПЕКОВ, Михаил.Музика за камерен ансамбъл No.2

ПЕКОВ, Михаил.Музика за камерен ансамбъл No.2
   

Диригент: Васил Лолов

Изпълнява: Колегиум за камерна музика

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВКА 1753

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II 930

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас