RSS 
  

От архива

КУТЕВ, Филип. Младежка симфония

КУТЕВ, Филип. Младежка симфония
   

Диригент: Васил Стефанов

Изпълнява: Държавен радио оркестър

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: 0131

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин, моно; 30 см

Сигнатура:  Ф II 40

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас