RSS 
  

От архива

ОБРЕТЕНОВ, Светослав. Мъжки хор из кантата "Радост иде"

ОБРЕТЕНОВ, Светослав. Мъжки хор из кантата "Радост иде"
   

Диригент: Стоян Кралев

Изпълнява: Хор „Родна песен” - Бургас

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН:     ВХА 11943

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II 4078

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението