RSS 
  

От архива

НЕНОВ, Димитър. Гайда из „Миниатюри”

НЕНОВ, Димитър. Гайда из „Миниатюри”
   

Изпълнява: Люба Енчева, пиано

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВКА 1130

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II1424

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението