RSS 
  

От архива

ПЕКОВ, Михаил. Игра на кръг из „Три пиеси за кларинет, пиано и ударни инструменти”

ПЕКОВ, Михаил. Игра на кръг из „Три пиеси за кларинет, пиано и ударни инструменти”
   

Изпълнява: Трио за съвременна музика

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВКА 11542

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II3603

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас