RSS 
  

От архива

КЮРКЧИЙСКИ, Красимир. Диафонична студия

КЮРКЧИЙСКИ, Красимир. Диафонична студия
   

Диригент: Васил Стеафнов

Изпълнява: СОБРТ

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВСА 1034

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II 202 

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

 

Библиотеката притежава и нотен текст на произведението