RSS 
  

От архива

ИКОНОМОВ, Боян. Диверименто за струнен квартет и оркестър

ИКОНОМОВ, Боян. Диверименто за струнен квартет и оркестър
   

Изпълнява: Струнен квартет „Димов”  [Димо Димов – цигулка, Александър Димов – цигулка, Димитър Чиликов – виола, Димитър Козев - виолончело]

Характеристики

 

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: ВСА 509

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 30 см

Сигнатура:  Ф II 119

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас