RSS 
  

От архива

Класическа музика

Либрето: П. Панчев, Вл. Башев

Диригент: Виктор Райчев

Изпълнява: Зорка Димитрова, съпр. Орк. на ДМТ „Стефан Македонски”

 

Текст: Иван Милев

Диригент: Михаил Милков

Изпълнява: Хор при Ансамбъла за песни на БР

 

Диригент: Виктор Райчев

Изпълнява: Симфоничен оркестър на ДМТ „Ст. Македонски”

 

Диригент: Виктор Райчев

Изпълнява: Симфоничен оркестър на ДМТ „Ст. Македонски”

 

Текст : Емил Видлички

Диригент: Виктор Райчев

Изпълнява: Н. Шаркова, Л. Бодуров

 

Либрето: Ем. Видлички

Диригент: Виктор Райчев

Изпълнява: Лиляна Кисьова и Видин Даскалов, съпр.Орк. на ДМТ „Стефан Македонски”

 

Либрето: Ем. Видлички

Диригент: Виктор Райчев

Изпълнява: Диана Попова и Павел Куршумов, съпр.Орк. на ДМТ „Стефан Македонски”

 

Текст: Димитър Методиев

Диригент: Михаил Милков

Изпълнява: Хор при Ансамбъла за песни на БР

 

Текст: Иван Вазов

Диригент: Михаил Милков

Изпълнява: Хор при Ансамбъла за песни на БР

 

Текст: Димитър Методиев

Диригент: Михаил Милков

Изпълнява: Хор при Ансамбъла за песни на БР