RSS 
  

От архива

Класическа музика

Изпълнява: Павел Герджиков – бас, с ОСНО

 

Диригент: Асен Найденов

Изпълнява: Юлия Винер-Чернишева

 

Диригент: Васил Стефанов

Изпълнява: ДСОБРТ

 

Текст: Иван Вазов

Диригент: Камен Големинов

Изпълнява: Павел Герджиков, съпр. Оперно-симфоничният оркестър на Българското радио, Златка Арнаудова - пиано

 

Текст: Георги Джагаров

Диригент: Камен Големинов

Изпълнява: Павел Герджиков, съпр. Оперно-симфоничният оркестър на Българското радио, Златка Арнаудова - пиано

 

Текст: Георги Джагаров

Диригент: Камен Големинов

Изпълнява: Павел Герджиков, съпр. Оперно-симфоничният оркестър на Българското радио, Златка Арнаудова - пиано

 

Диригент: Марин Големинов

Изпълнява: Сол. Антон Диков – пианоСофийска държавна филхармония

 

Диригент: Камен Големинов

Изпълнява: Павел Герджиков, съпр. Оперно-симфоничният оркестър на Българското радио, Златка Арнаудова - пиано

 

Текст: Георги Джагаров

Диригент: Камен Големинов

Изпълнява: Павел Герджиков, съпр. Оперно-симфоничният оркестър на Българското радио, Златка Арнаудова - пиано