RSS 
  

От архива

Класическа музика

Либрето: Коста Райнов

Диригент:  Д. Недялков

Изпълнява: Д. Попова 

 

Изпълнява: Строимир Симеонов – флейта, съпр. Лиляна Стефанова - пиано

 

Либрето: Коста Райнов

Диригент: Д. Недялков

Изпълнява: Людмила Чешмеджиева, Видин Даскалов

 

Изпълнява: Строимир Симеонов – флейта, съпр. Лиляна Стефанова - пиано

 

Изпълнява: Строимир Симеонов – флейта, съпр. Лиляна Стефанова - пиано

 

Изпълнява: Строимир Симеонов – флейта, съпр. Лиляна Стефанова - пиано

 

Изпълнява: Строимир Симеонов – флейта, съпр. Лиляна Стефанова - пиано

 

Изпълнява: Строимир Симеонов – флейта, съпр. Лиляна Стефанова - пиано

 

Изпълнява: Строимир Симеонов – флейта, съпр. Лиляна Стефанова - пиано

 

Текст: Ив. Давидков

Диригент: Васил Арнаудов

Изпълнява: Хор „Морски звуци”, Симфоничен оркестър на Българското радио