RSS 
  

От архива

Класическа музика

Изпълнява: Люба Енчева, пиано

 

Изпълнява: Люба Енчева, пиано

 
 

Изпълнява: Люба Енчева, пиано

 

Текст: Фридрих Хьолдерлин

Диригент: Л. Митролполски

Изпълнява: БХК „Светослав Обретенов”

 

Диригент: Стоян Кралев

Изпълнява: Хор „Родна песен” - Бургас

 

Диригент: Васил Лолов

Изпълнява: Колегиум за камерна музика

 

Диригент: Стоян Кралев

Изпълнява: Хор „Родна песен” - Бургас