RSS 
  

От архива

СЪБОТИНОВА, Стефка и Т. Пешева. Влезла мома в градинка

СЪБОТИНОВА, Стефка и Т. Пешева. Влезла мома в градинка
   

Диригент: Коста Колев

Съпр.: народен оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

Характеристики

 

Издателство: Балкантон

Местоиздаване: София

МСН: 5574

Физическа характеристика: грамофонна плоча : 33 об/мин., стерео ; 17см

Сигнатура:  0007