RSS 
  

От архива

Народна музика

Диригент: Б. Петров

Изпълнява: Сол.Янка Рупкина и Т.Ганева, Съпр.оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Б. Петров

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: М. Милков

Изпълнява: мъжки хор, съпр.оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: М. Милков

Изпълнява: мъжки хор, Съпр.оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: М. Милков

Изпълнява: мъжки хор, съпр.оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Б. Петров

Изпълнява: Сол.Д.Владимирова, Съпр.оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Б. Петров

Съпр.: две тамбури

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Б. Петров

Съпр.: Н.Ганчев - кавал

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Емил Колев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Емил Колев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас