RSS 
  

От архива

Народна музика

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Обр.: Георги Недялков

Диригент: Колев, Емил

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Колев, Емил

Съпр.: Странджанската група

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Съпр.: Тракийската група

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Ем. Колев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: В. Колев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: В. Колев

Съпр.: оркестър 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент:Коста Колев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Обр.: Кр. Кюркчийски

Диригент: П. Радев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Обр.: Кр. Кюркчийски

Диригент: П. Радев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас