RSS 
  

От архива

Народна музика

Диригент: Коста Колев

Съпр.: народен оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Коста Колев

Съпр.: народен оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Коста Колев

Съпр.: народен оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Коста Колев

Съпр.: народен оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Изпълнява: Ст.Величков - кавал, М.Маринов - гъдулка, Р.Сираков - тамбура

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Изпълнява: Ст.Величков - кавал, М.Маринов - гъдулка, Р.Сираков - тамбура

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Изпълнява: Ст.Величков - кавал, М.Маринов - гъдулка, Р.Сирако в-тамбура

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Изпълнява: Ст.Величков - кавал, М.Маринов - гъдулка, Р.Сираков -тамбура

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Коста Колев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Коста Колев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас