RSS 
  

От архива

Народна музика

Диригент: Коста Колев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Диригент: Коста Колев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Обр.: Красимир Кюркчийски

Диригент: Ат. Вълчев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Обр.: Красимир Кюркчийски

Диригент: Ат. Вълчев

Съпр.: оркестър

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Съпр. Странджанската група

 

От фонда на: Общинско радио Бургас 

 

Обр.: Коста Колев

Диригент: Коста Колев

Съпр.: оркестър на АНПБР

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Съпр. Странджанската група

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

 

 

Съпр. Странджанската група

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

 

 

Обр.: Б. Нанков

Диригент: Б. Нанков

Съпр.: Странджанската група

 

От фонда на: Общинско радио Бургас

 

Съпр. Странджанската група

 

От фонда на: Общинско радио Бургас