RSS 
  

От архива

ПРИСЪСТВИЕ ( ОТСЪСТВИЕ ?)

ПРИСЪСТВИЕ ( ОТСЪСТВИЕ ?)
   

Режисьор: Никола Ковачев

Сценарист: Никола Ковачев

Оператор: Емил Петров

Физическа характеристика: 44 : 33 мин.,цветен

От фонда на: Регионална библиотека „П. К. Яворов” Бургас

 

Характеристики