RSS 
  

От архива

ЛИЦАТА НА БУРГАС, ЧАСТ 2

ЛИЦАТА НА БУРГАС, ЧАСТ 2
   

Автор: Румяна Емануилиду, Диян Русев

Видео-монтаж: Диян Русев

Година: 2016

Физическа характеристика : 34 мин., цветен

От фонда на : Регионална библиотека "П.К.Яворов" - Бургас

Характеристики