RSS 
  

От архива

АНГЕЛОВ, Михаил. Пристанище изток

АНГЕЛОВ, Михаил. Пристанище изток
   

Материал:  платно 

Техника: м.б

Размер: 80  Х 100 см

От фонда на: БХГ „Петко Задгорски”

 

Характеристики