RSS 
  

От архива

ЯНАКИЕВ, Георги. Библиотека

ЯНАКИЕВ, Георги. Библиотека
   

Материал: платно 

Техника: м.б.

Размер: 80 х 80 см

От фонда на: Регионална библиотека “П.К.Яворов”

Характеристики