RSS 
  

От архива

БАХЧЕВАНОВ, Иван. [Без заглавие]

БАХЧЕВАНОВ, Иван. [Без заглавие]
   

Година: 2012

Материал: фазер

Техника: акрилни бои

Размер: 60 Х 60 см

От фонда на: Художествена галерия - Созопол

Характеристики